3.«Жоғары дайындық» жəне «Төтенше жағдай» режімдерінде АҚМЖ қалыптастыру əрекетін ұйымдастыру кезінде АҚМЖ аумақтық жүйе бөліктеріне басшылық əрекеті бойынша ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

3.«Жоғары дайындық» жəне «Төтенше жағдай» режімдерінде АҚМЖ қалыптастыру əрекетін ұйымдастыру кезінде АҚМЖ аумақтық жүйе бөліктеріне басшылық əрекеті бойынша ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
Бағасы: 600 KZT
Количество: