Вторник, 26 Март 2019 16:12

1-ші тоқсанның оқуын талдау

АҚ РОӘО оқу қызметі біліктілікті арттыру жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

2019 жылдың 1-ші тоқсанында  Республикалық оқу-әдістемелік орталығында  297 адам мемлекеттік тапсырыс бойынша оқудан өтті.

Оқу Орталығы тыңдаушыларының санаттары:

- ОАО қызметкерлері;

- басқарма басшылары және олардың орынбасарлары (ЖАО);

- ТЖД бастықтарының орынбасарлары;

- бастықтарының орынбасарлары, қалалардың, аудандардың ТЖБ мамандары;

- ӨБҚ, ӨБ бастықтары;

- азаматтық қорғау жұмысшылары.

Оқу Орталығы жылдың осы кезеңінде мемлекеттік тапсырысты сәтті орындады, сондай-ақ ұйымдардың, қауіпті өндірістік объектілердің. («ИП «Эфес Қазақстан»АҚ, «Қазмұнайгаз»АҚ, «Казцинк»ЖШС, «Байтау партнерс»ЖШС және т.б.) басшылары мен мамандарын дайындау жөнінде белгілі бір тәжірибелерді, дағдыларды, білімдерді, заманауи оқу-материалдық базаларын қолдана отырып,  қызмет көрсетті.

Орталық тыңдаушылары келесідей нәтижелерді көрсетті:

- ТЖ әрекетіне жоғары дайындық көрсеткендер 25%;

- ТЖ әрекетіне орташа дайындықтары расталғардар 69%

- ТЖ әрекетіне төмен дайындық көрсеткендер 6%.

Әсіресе 1-наурыздағы АҚ күніне оқу Орталығы білімді насихаттауда белсене ат салысты және мобильді платформада  симуляторды таныстырды, ол мектеп оқушылары мен Алматы қаласы тұрғындарын қатты қызықтарын тудырды.  

Азаматтық қорғау басқару органдарының бастықтарын, лауазымды тұлғаларын, басшыларын дайындау, сондай-ақ халықты, аумақты, азаматтық қорғау басқару органдарының лауазымды тұлғаларын табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау және азаматтық қорғаныс келелі және өзекті болып табылады.

 

 

Анализ обучения за 1-й квартал

 

Учебная деятельность РУМЦ ГЗ осуществляется в соответствии с планом повышения квалификации.

В 1-й квартал 2019 года в республиканском учебном Центре прошли обучение 297 человека по государственному заказу.

Категории слушателей учебного Центра:

-сотрудники ЦИО;

-руководители управлений и их заместители(МИО);

- заместители начальников ДЧС ;

-заместители начальников, специалисты УЧС, ОЧС городов, районов;

-начальники СПЧ, ПЧ;

-работники гражданской защиты

Учебный центр за этот период года успешно выполнил государственный заказ, а также оказал услуги по подготовке руководителей и специалистов организаций, опасных производственных объектов (АО «ИП «Эфес Казахстан», АО «Казмунайгаз», ТОО «Казцинк», ТОО «Байтау партнерс» и т.д.), применив наработанный определенный опыт, навыки, знания, современную учебно-материальную базу.

Слушатели Центра показали следующие результаты:

-высокая степень готовности к действиям ЧС показали 25%;

-средняя степень готовности к действиям ЧС подтвердили 69%

- низкая степень готовности к действиям ЧС показали 6%;

Особенно хочется отметить в День ГО 1-марта Учебный Центр активно проводил пропаганду знаний и демонстрировали симулятор землетрясения на мобильной платформе, который вызвал очень большой интерес у школьников и жителей г. Алматы.

Подготовка руководителей, должностных лиц органов управлений гражданской защиты, а также защита населения, территорий, объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона являются актуальными и приоритетными.